Achtervolging van shaytaan houdt in dat de shaytaan het slachtoffer achtervolgd. Hij probeert dan op een geleidelijke manier zijn aura in te treden totdat deze uiteindelijk zijn lichaam kan intreden. Hoe zij dat voor elkaar krijgen gaat als volgt:
Shayatien bezitten giftige energieën die zij in een mens kunnen blazen zoals wij dat bij het onderwerp Boze oog/Jaloezie hebben aangegeven. Dat is hun wapen waar ze mee de energieën en de aura van de mens kunnen verzwakken. Als de Shayatien erin slagen om een mens te treffen met hun giftige energieën, kunnen ze geleidelijk de aura en uiteindelijk het menselijke lichaam van het slachtoffer intreden (Zie onderwerp Gedeeltelijk Bezeten/Complete Bezetenheid). Het kan wel jaren lang duren voor dat een satan het voor elkaar krijgt om op deze manier een mens in te treden. Er zijn verschillende situaties waarin een shaytaan een mens achtervolgd en met een inblazing kan treffen. Hieronder treft u enkele redenen;

 

*Achtervolging van een geïnteresseerde djin/shaytaan) oftewel Taabi3 3ishq:

Deze achtervolging kunt u oplopen bij: het intreden van een toilet, douche, op vuile plaatsen of bij het uitkleden zonder vooraf Bismillah al-rahmaan al-rahiem te zeggen.
Men kan ook slachtoffer worden van deze achtervolging, doordat men haram geslachtsgemeenschap heeft of door zelfbevrediging.
Deze djin of shaytaan volgt het slachtoffer met de intentie om zijn/ haar leven mee te delen. Dit kan een vrouwelijke satan zijn die een mannelijke mens achtervolgt of een mannelijke satan die een vrouwelijke mens achtervolgt.
Stap voor stap treed deze shaytaan de aura van de mens in met als einddoel het menselijke lichaam in te treden. Dit doen ze om een complete controle over het slachtoffer te krijgen zowel geestelijk als lichamelijk. Deze soort van achtervolging veroorzaakt vele klachten, aandoeningen en problemen zoals: 
Miskramen, hartkloppingen, angststoornissen, agressie, scheidingen, onterechte en plotselinge haat voor familie of kinderen etc.
   


*Achtervolging van een vrouwelijke djin/shaytaan oftewel Taab3a shaytaania:

Deze vervloekte vrouwelijke djin/shaytaan, volgt het slachtoffer omdat ze ziet dat het slachtoffer zwak is, niet bid en zich niet aan de regels van Allah swt houdt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle mensen die niet bidden en zich niet aan de regels houden zo een achtervolging krijgen. Het is net jij en jouw geluk. Je kunt het vergelijken met iemand die een zwakke immuunsysteem heeft en heel gauw getroffen kan worden door bacteriën en virussen. Terwijl anderen een sterk immuunsysteem hebben en niet zo gauw getroffen worden. Deze verschillen komen ook voor bij energieën en aura's. De ene heeft een sterkere aura en meer positieve energieën dan de ander.  


Er zijn ook andere redenen waardoor deze vrouwelijke vervloekte djin/shaytaan een persoon kan volgen, namelijk:  Tijdens het schrikken.

Bij het schrikken verzwakt de mens compleet voor een fractie van een seconde. Dat voelt men ook aan de trillingen die na de schrik komen. Het is net of het hart gestopt was en vervolgens weer verder klopt. In die fractie van een seconde kan zo een vervloekte djin/shaytaan toeslaan door de aura of indien mogelijk direct het lichaam in te treden. Degenen die schrikt moet wel een slachteroffer zijn geweest van giftige energieën die in hem/haar zijn geblazen alvorens de schrik.

Haar hobby’s zijn het mislukken van zwangerschappen bij de vrouw of de baby aantasten, zodat hij niet compleet geboren wordt. Daarom wordt ze ook wel Oum al-Sibyaan genoemd (moeder van de kleintjes).

 

*Algemene achtervolging:

De oorzaak van deze achtervolging komt doordat men zich niet bezig houdt met het gedenken van Allah swt en het niet houden aan de regels van Allah swt. Dingen zoals; het luisteren naar muziek, het bezoeken van tovenaren en dingen doen die Allah swt verboden heeft. Deze soort shaytaan wordt Qarien genoemd (Qarien betekent metgezel). Deze metgezel doet er alles aan om het slachtoffer onder controle te krijgen en te overheersen. Deze soort shayatien zijn ook degenen die jaloezie creëeren bij mensen zoals wij bij het onderwerp: Boze oog/Jaloezie hebben aangegeven.

Allah swt zegt:

 

Surat Azzoekhroef aya 36:

En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.


Een mens kan meerdere shaytaan Qariens hebben. Om te weten wat één Qarien met een mens kan doen verwijs ik u naar het onderwerp: Overheersing van shaytaan.