Belangrijke info

De reden waarom wij dit onderwerp geopend hebben is, omdat wij vaker te horen krijgen dat er Koran behandelaars (raqi's) zijn die met ons samenwerken en/of van kennis verwisselen. Een heleboel mensen die ons de vraag stellen hoe wij nou te werk gaan en of wij ook dezelfde methodes gebruiken zoals algemeen bekend bij de meeste Koran behandelaars. Aangezien wij dit zo vaak hebben moeten aanhoren, hebben wij besloten om het hier over te hebben.

Wij zijn een kleine praktijk die mensen met paranormale aandoeningen en klachten proberen te helpen door middel van de Heilige Koran en Du3a. Wij werken met niemand samen en verwisselen geen kennis met bepaalde Koran behandelaars (Raqi's). Deze geruchten zijn leugens die door enkele Koran behandelaars verzonnen en verspreid zijn.


Vaak wordt er contact met ons opgenomen met de vraag of wij net zoals andere Koran behandelaars werken en wat precies onze behandel methode is. De vragen die wij vaak gesteld hebben gekregen zijn bijvoorbeeld:                                                       
  • Gebruiken wij bepaalde verzen van de Koran die over Boze oog /Jaloezie of sihr gaan om te kijken hoe de patiënt hierop reageert en daaruit constateren aan welke aandoening de patiënt lijd?                                                              
  • Kijken wij naar de reactie van vingers en voeten om te bepalen wat de aandoening van de patiënt is?                                  
  • Stellen wij bepaalde vragen aan de patiënt waarmee we kunnen achterhalen welke aandoening de patiënt waarschijnlijk zou kunnen hebben?
    Deze en nog vele anderen vragen krijgen wij vaker gesteld. Onze antwoord hierop is NEE! Al deze methodes hebben wij niets mee te maken!

    Op de hierboven genoemde methodes heeft de Koran behandelaar geen zekerheid met wat hij constateert. Stel nou dat een persoon wat heeft uitgehaald in zijn dagelijkse leven. Hij/zij probeert zichzelf onschuldig te verklaren door te beweren dat hij/zij aan sihr lijdt door expres te gaan bewegen of schreeuwen bij het horen van een aya wat over sihr gaat? Moeten we deze persoon dan vertellen dat hij/zij sihr heeft? Op deze manier helpen we elke persoon die wat heeft misdaan om zijn/haar misdaad goed te praten terwijl de waarheid juist andersom is.

Wat betreft degenen die kijken naar de reacties van vingers en tenen, wat te doen met mensen die expres hun vingers en tenen bewegen? Wat te doen met mensen die helemaal geen handen of voeten hebben?

Dit delen wij niet zomaar! We hebben namelijk heel veel patiënten moeten teleurstellen dat ze geen sihr (Voodoo) hebben of dat ze niet bezeten zijn. Dit nadat ze jaren in behandeling zijn geweest bij koran behandelaars (raqi's) die beweren dat het wel zo is en duizenden euro's hieraan kwijt zijn geraakt. Wij hebben ook een aantal mensen moeten betrappen op leugens omdat zij zich voor deden als een bezetene terwijl dat helemaal niet zo was. Door de afschuwelijke daden die deze mensen hebben uitgehaald willen ze zich onschuldig verklaren door de slachtoffer te spelen van de Djin of sihr. Dankzij sommige Koran behandelaars die hebben zitten roepen dat zo een misdadiger bezeten is, is het hen gelukt om geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun afschuwelijke daden. Het is de sihr of de djin wat in hen zit die de daden heeft uitgehaald dus waarom zou het hun niet vergeven worden?! Na een tijdje halen deze personen weer iets uit wat niet door de beugel kan met als reden dat de djin weer terug is in het lichaam. Ook hebben wij veel patiënten gehad met autisme die mishandeld zijn, omdat de Koran behandelaars hun behandeld hebben als bezetene. Dit allemaal, omdat vele raqi's (Koran behandelaars) kijken naar reacties van het slachtoffer zonder enige kennis te hebben waar ze mee bezig zijn. Een autistisch patient wil bijvoorbeeld niet aangeraakt worden. Als een raqi (Koran behandelaar) zijn hand op het hoofd van het autistische patiënt legt dan zal hij/zij daarop reageren. Het reciteren van de Koran met een te hoge stem kan een autistisch patiënt ook vervelend vinden en daarop reageren. De reactie van een autistisch patiënt wordt dan gelinkt naar een djin die in hem zit en geen Koran wil aanhoren terwijl dat helemaal niet zo is.

Wij worden vaak gevraagd wat onze mening is over de hierboven genoemde methodes die de meeste Koran behandelaars (raqi’s) hanteren. Hierbij onze mening:

Wij zijn het niet eens met degenen die deze methodes toepassen. Onze mening is gebaseerd op de kennis en ervaring die Allah swt ons heeft geschonken. Degenen die deze methodes gebruiken moeten het zelf weten. Ieder is vrij in wat hij/zij doet. Het is niet onze taak om Koran behandelaars (raqi's) op hun fouten aan te wijze. Wij delen hier onze mening aan degenen die daar geïnteresseerd in zijn. Voor de rest is Allah swt De Rechter der rechters en degene die ons op de dag des oordeels zal ondervragen. Ieder zal zijn/haar daden moeten verantwoorden. Allah swt zegt in de Koran:
 
Surat Qaaf Aya 17/18:
17: Gedenk wanneer de beide ontvangers(d.w.z. de Engelen die de daden noteren), zittend aan de rechterzijde en aan de linkerzijde (de daden van iedere persoon) ontvangen (en deze noteren)
18: Hij spreekt geen woord uit zonder dat er aan zijn zijde een waker is, gereed (om alles te noteren)

Surat Az-zalzalah 7/8:
7: Wie goed doet ter grootte van een mosterdzaadje,zal het zien.
8: En wie slecht doet er grootte van een mosterdzaadje zal het zien
 
 
Het blijft niet bij de behandel methodes die de patiënten zieker maken. Helaas zijn er sommige Koran behandelaars (raqi’s) die hun patiënten vertellen dat ze bezeten zijn of sihr hebben en dat de Duivel/Djin te sterk is en er niet uit wil. Zo worden ze maanden of jaren aan het lijntje gehouden zonder resultaat. Sterker nog de meeste van die patiënten worden zieker. Terwijl er helemaal geen sihr of djin in het lichaam aanwezig is. Al zou dit wel het geval zijn dan hadden deze soort Koran behandelaars (die beweren dat ze op Allah swt vertrouwen) moeten weten dat shayaatien zwak zijn en dat er niet maanden of weken koran el-kariem op een patiënt gereciteerd moet worden. Wij hebben veel patiënten gehad die mishandeld zijn of liters water ter plekke moesten drinken, zodat zij de sihr uit moeten spugen die er niet is. Allah swt geeft heel duidelijk in de koran aan dat shayatien zwak zijn:

Surat Al-Nisaa2 Aya: 76
Degene die geloven vechten op de Weg van Allah en degenen die ongelovig zijn vechten op de weg van de taghoet. Vecht dus tegen de helpers van de Satan. Voorwaar, de listen van de satan zijn ZWAK! 

Allah swt zegt:
Surat Taha Aya 69
Voorwaar, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list van een tovenaar. En de tovenaar ZAL NIET WELSLAGEN, WAT HIJ OOK DOET!

In een hadith zegt de heilige Profeet (vzmh): “Degene die bismillah alrahmaan alrahiem zegt is beschermt tegen al het kwade van de shaytaan.”

Als wij kijken naar hoe de meeste raaqi’s met sihr omgaan dan lijkt het net of Allah swt gezegd heeft: de tovenaar zal welslagen, wat hij ook doet! Het zijn de meeste raaqi’s zelf die de waarde van de shaytaan hoog maken terwijl shayatien totaal geen waarde hebben. Allah swt zegt namelijk in de koran: 

Surat Al-Hashr Aya 21:
Als Wij deze Koran op een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor ALLAH! 

Hier heeft allah swt het over een berg die uit vrees voor Allah swt zich zal onderwerpen en splijten. Desondanks beweren de meeste raaqi’s dat een djin/shaytaan pas na maanden of jaren het lichaam van een patiënt kan verlaten.

Uit onze ervaring is gebleken dat het behandelen van anderen met Koran al-kariem niet alleen uit koran reciteren bestaat, maar ook het toepassen van kennis. Uiteraard is de Koran voor iedereen bedoeld. Als men zich niet goed voelt is het goed om roqya bij zichzelf te verrichten. Alleen wilt dat niet zeggen dat je anderen ook kan behandelen. Anderen zonder kennis behandelen kan namelijk negatieve gevolgen hebben.


Men dient onderscheid te kunnen maken tussen de één en de andere aandoening om te kunnen zien wat de patiënt precies mankeert. Als een raqi leest op een patiënt met de intentie dat deze patiënt bezeten is terwijl de patiënt getroffen is door boze oog, zal deze aandoening niet verwijderd worden. Dit komt doordat Koran el-kariem enkel werkt met de niya (intentie) van de raqi. Hierdoor zal het slachtoffer zieker worden, omdat hij/zij de hoop in koran el-kariem kwijt raakt.

Betreft onze werkmethode:
Onze werkmethode heeft hier allemaal niets mee te maken. Wij behandelen en controleren mensen met De Koran en du3a. Daarbij passen wij kennis toe die Allah swt ons geschonken heeft waar wij met de wil van Allah swt (bi idni Llah) precies weten welke aandoening de patiënt heeft en of hij/zij überhaupt een aandoening heeft. De kennis waar wij het over hebben is te ruim en ingewikkeld om deze via de website uit te leggen. Maar in-sha'Allah zijn wij van plan in de toekomst deze kennis door te geven aan broeders die daar geschikt voor zijn.

Hierbij wil ik u beste broeder/zuster aanraden en adviseren om meer vertrouwen te hebben in de heilige Koran al-kariem. Geloof degenen niet die beweren dat een djin/shaytaan sterk is en dat er maanden nodig zijn om een djin/shaytaan uit een lichaam te verwijderen. Want onze heilige boek beweerd wat anders! En Allah swt weet het beter! 

Moge Allah swt ons allemaal leiden naar de juiste kennis en ons beschermen tegen onwetendheid!