Er zijn verschillende soorten Voodoo (sihr) die gebruikt worden om het leven van mensen kapot te maken. 

Hieronder geven wij een aantal voorbeelden. 

 

*Geknoopte Sihr oftewel Sihr rabt (voor het vernielen van levens): 

De manier waarop deze vorm van sihr (tovenarij) uitgevoerd word is per tovenaar(sahir) verschillend. Een tovenaar die niet gespecialiseerd is in tovenarij(sihr) gebruikt bepaalde spreuken (3aza2im) die Allah swt zijn Profeten en Heilige boeken vernederen en de satans vereren. Deze spreuken worden op een kleed, touwtje of een voorwerp waar DNA op zit van het slachtoffer gereciteerd. Daarbij worden tegelijkertijd knopen in het kleed (of dergelijke) gemaakt en daarin geblazen. Dat kan een T-shirt, een broek of andere kledingstukken van het slachtoffer zijn. Het is wel belangrijk dat er een DNA op kledingstuk zit. Allah swt zegt in de koran: 

 

Surat Al-Falaq Aya 4: 

“En tegen het kwaad van hen die in knopen blazen.”

 

Bij deze vorm van geknoopte sihr worden er giftige (satanische) energieën gestuurd naar een specifieke plek in het lichaam van het slachtoffer. Het is verschillend welke plek er getroffen wordt in het lichaam van het slachtoffer en wat de gevolgen zijn die het slachtoffer staan te wachten. Vaak is het wel zo dat een niet professionele tovenaar(sahir) het niet altijd voor elkaar krijgt om iemand te treffen. Een professionele tovenaar(sahir) die een contract is aangegaan met de satans, krijgt  de voodoo/sihr sneller voor elkaar (Zie onderaan onze website een video met een voorbeeld van geknoopte sihr).

Wij moeten niet vergeten dat niemand getroffen wordt door sihr alleen als Allah swt daar toestemming voor geeft , Allah swt zegt in de Koran:  

 

Surat Al-Baqara Aya: 102:

…..en zij zouden daarmee (tovenarij/sihr) niemand schade berokkenen, behalve met de Toestemming van Allah……

 

*Geknoopte Sihr oftewel Sihr el Masla7a (voor eigen bestwil ook wel sihr lil ma7abba genoemd): 

Deze vorm van sihr is gelijk aan de bovengenoemde sihr. Alleen gaat degene die de sihr wil laten uitvoeren met de intentie dat het voor een goed doel is. Bijvoorbeeld: Een vrouw waarvan haar man haar niet veel aandacht geeft en vaak weg is.

Als zo een vrouw Allah swt niet vreest, stapt ze gauw naar een tovenaar die een gave beweert te hebben (zie onderwerp: wat is een tovenaar). Deze tovenaar met zijn/ haar “gave”, probeert haar dan te helpen zodat haar man haar meer aandacht geeft en vaker thuis komt. Deze tovenaar kan haar niet helpen zoals hij/zij natuurlijk wel beweerd. Na een aantal jaar word deze vorm van sihr een ernstige ziekte bij het slachtoffer waardoor hij bijvoorbeeld: ernstige ziektes kan krijgen, psychoses, angststoornissen etc. en in een kliniek beland.

 

 

* Zwarte Magie oftewel (Sihr Al- Aswad):

Hier wordt vaak over gesproken en is ook een sihr wat volgens veel Koranbehandelaars/Raqi’s vaak voorkomt. Door het bestaan van deze sihr worden veel mensen mishandeld, doordat ze tientallen liters water dienen te drinken. Soms word het gemixt met kruiden en soms in combinatie met honing of olie etc. Daarom zullen wij dit onderwerp wat meer aandacht geven om onbegrip te vermijden betreft deze vorm van Sihr(vodoo).

 

Deze vorm van sihr wordt uitgevoerd door middel van eten of drinken.

Nadat de tovenaar word benaderd voor een taak die niet makkelijk voor elkaar te krijgen is, gebruikt de tovenaar onreine materialen om daarmee sihr in eten of drinken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: gedroogde kikkers, slangen, uilen, hersens van een Hyena, varkensbloed, ongesteldheid bloed etc. De tovenaar(sahir) maalt deze producten en zorgt ervoor dat het vol komt te zitten met giftige (satanische) energieën doormiddel van spreuken en symbolen (zie onderwerp: wat is een tovenaar?) Daarbij geeft hij toestemming aan een satan waarmee hij/zij een contract heeft om dit product te volgen totdat het het lichaam van het slachtoffer bereikt.

Wanneer het slachtoffer deze giftige (satanische) energieën naar binnen krijgt via het eten of drinken, raakt zijn/haar hele energielichaam vergiftigd. Dit is de enige manier om de giftige (satanische) energieën van sihr diep in het slachtoffer te krijgen. 

Bij geknoopte tovenarij/sihr gaan de energieën via handen en voeten het lichaam binnen waardoor de giftige (satanische) energieën niet het hele energielichaam aantasten. Dit in tegenstelling tot de sihr via eten of drinken. Deze energieën verspreiden zich via de binnenkant diep het energielichaam in waardoor deze geleidelijk compleet vergiftigd word. Hierdoor wordt zijn/haar lichaam klaar gemaakt voor deze satan die toestemming heeft gekregen om zijn/haar lichaam te bezitten. De energielichaam van een mens bestaat uit licht (nour) en die van de satan uit vuur. De satan kan niet tegen energieën die bestaan uit licht (nour). Daarom dient het slachtoffer eerst compleet vergiftigd te worden met satanische energieën door middel van deze soort sihr(voodoo), voordat de satan het lichaam in kan treden.  

U zou zich vast afvragen waarom zou de satan toestemming moeten hebben van de tovenaar/sahir om het slachtoffer in te mogen treden? 

Dat is doordat Allah swt elke mens Engelen a.s. heeft gestuurd die hem moeten beschermen.

Allah swt zegt in de Koran: 

 

Surat Al-An3aam Aya: 61

En Hij( Allah swt) is de Overweldiger  (Machtige overwinnaar)  over zijn dienaren.

En Hij stuurt Bewakers (Engelen) naar jullie, totdat de dood één van jullie nadert en Onze Gezanten zijn ziel wegnemen. En zij zijn niet nalatig in hun werk.

 

En in Surat Al-Ra3d Aya: 11

Hij (Allah swt) is in het bezit van Engelen die elkaar opvolgen. (Deze bevinden zich) voor hem (de mens) en achter hem. Zij waken over hem op Bevel van Allah swt.

 

De satan mag niet zomaar een mens intreden wanneer hij daar zin in heeft. Daar dient een medemens toestemming voor te geven. Het geven van toestemming is de taak van de tovenaren en daarom gaan zij ook contracten aan. De satan kan door middel van het contract dat de tovenaar is aangegaan toestemming krijgen van de Engelen om deze slachtoffer in te treden indien ALLAH swt daar toestemming voor geeft:

 

Surat Al-Baqara Aya 102:

…..en zij zouden daarmee(tovenarij/sihr) niemand schade berokkenen, behalve met de Toestemming van Allah……

 

Tenzij een mens constant onrecht pleegt en zich niet aan de regels van Allah swt houd, loopt diegene risico dat hij/zij na jaren bezeten kan raken (zie onderwerp bezetenheid). Dit komt doordat Allah swt deze persoon verwerpt en niet meer beschermd doordat hij/zij onrecht pleegt.

 

Deze vorm van sihr kan enkel gevaarlijk zijn als die uitgevoerd wordt door professionele tovenaren. Niet iedereen die maar wat doet is een tovenaar/sahir en krijgt deze vorm van sihr voor elkaar.

 

Hierbij willen we ook duidelijk aangeven dat als iemand zich aan de plichten voldoet zoals: bidden, vasten etc. niet compleet bezeten kan raken door de satan. Dit, omdat de satan geen mens mag bezitten die Allah swt aanbidt. Als deze satan het toch wel doet dan word hij per direct afgemaakt in zijn wereld. De satan mag hoe dan ook nooit Allah swt aanbidden of het nou direct is of indirect. Mensen die bidden en Bismi LLahi Alrahmaan Alrahiem (of Bismi LLah) voor het eten of drinken zeggen, kunnen dus niet bezeten of getroffen worden door deze vorm van sihr. 

Zoals in de Du3a (smeekbede) van De Profeet Mohammed (Vzmh) is aangegeven:

In de Naam van Allah, Degene bij Wiens Naam niets wat op aarde of in de hemel is enig kwaad kan doen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende  (Bismil-Laahilladhie laa yadoerroe ma'asmihi shay-oen fiel-ardi wa laa fies-samaa-i wa hoewas-Samie'oel-‘Aliem'')

 

Dit is een duidelijk bewijs dat  Bismi LLah  genoeg is tegen al het kwade.

Waar men wel mee te maken krijgt is dat de gestuurde satan er alles aan zal doen om het slachtoffer  Bismi LLah te doen vergeten voor het eten of drinken.

 

Men moet sihr en tovenarij niet sterker maken dan het is. Allah swt geeft duidelijk aan in de Koran dat de satan zwak is en de tovenaren niet zullen slagen: 

 

Surat Al-Nisaa2 Aya: 76    

Degene die geloven vechten op de Weg van Allah en degenen die ongelovig zijn vechten op de weg van de taghoet. Vecht dus tegen de helpers van de Satan. Voorwaar, de listen van de satan zijn ZWAK!

En Allah swt zegt:


Surat Taha Aya 69: 
Voorwaar, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list van een tovenaar. En de tovenaar ZAL NIET WELSLAGEN , WAT HIJ OOK DOET!  

 

Degene die wel een grote kans hebben om getroffen te worden zijn mensen die Allah swt totaal vergeten zijn waardoor Allah swt hen ook vergeet.

 

Daarom geven wij vaker aan dat de Koranbehandelaars/Raqi’s niet iedereen moeten uitmaken voor een bezeten persoon door middel van Sihr. Deze foutieve informatie kan ernstige gevolgen hebben bij het slachtoffer. Deze slachtoffer gaat door de foutieve informatie leven als iemand die bezeten is terwijl dat niet het geval is. Hierdoor zal deze persoon komen te lijden aan Elweswas (Influisteringen).

 

Tweede belangrijke punt dat wij willen aangeven is dat de onreine voeding waar sihr in gezeten heeft niet in het lichaam blijft. Dat is enkel een materiaal wat gebruikt word om de giftige (satanische) energieën binnen te krijgen. Dat eten of drinken word gewoon verteerd en verlaat het lichaam net zoals alle andere voedsel. Wat achter blijft zijn de giftige (satanische) energieën die het hele lichaam besmetten en het immuunsysteem van de mens verzwakken. De reden waarom iemand kotst tijdens een koran behandeling is omdat de giftige energieën altijd het lichaam verlaten op dezelfde manier dat het is ingetreden. In geval van deze sihr gaan de giftige (satanische) energieën via de maag uit de mond, omdat deze giftige (satanische) energieën ook via de mond in de maag zijn terecht gekomen. Wanneer deze situatie zich plaats vind, kotst men ook het eten wat in de maag zit. Dat eten of drinken is niet hetgene waar de sihr in heeft gezeten.

 

Als deze onreine voeding in het lichaam zou blijven voor jaren lang, dan zou het menselijke lichaam vergiftigd zijn en zou men al binnen een paar dagen dood zijn. Bovendien zouden de dokters via scanners kunnen zien dat men een stuk voeding in de maag heeft wat al jaren of maanden oud is. Dit is allereerst onlogisch, en het is onmogelijk voor ons lichaam om het te verdragen zonder dat het medisch ontdekt wordt. Degene die ervaring hebben met de slachtoffers van deze soort sihr (voodoo), weten dat de artsen d.m.v. scanners niets constateren in de maag of darmen van het slachtoffer.

 

Maar de meeste koranbehandelaars/Raqi’s beginnen patiënten gelijk liters water te geven wat hij/zij per direct op moet drinken zodat de sihr uitgekotst word. Dit is een onbegonnen zaak! Giftige (satanische) energieën krijgt men er niet uit met liters water drinken en met kotsen. De enige middel om van deze sihr af te komen is behandelen met de koran. 

Door dit soort foutieve informatie worden wij als moslims uitgelachen en gezien als achterlijke mensen die niet weten waar ze het over hebben. Er zijn veel koranbehandelaars/raqi’s die mensen door dit soort praktijken zwaar hebben mishandeld en in sommige gevallen zelfs vermoord hebben. Liters water drinken en kotsen kan niet uitgevoerd worden zonder gevolgen, wij zijn namelijk mensen en geen dieren. 

 

Beste lezer u mag gerust weten dat er genoeg andere aandoeningen zijn die kots neigingen kunnen veroorzaken tijdens een Koran behandeling. Het hoeft niet altijd Zwarte magie te zijn (gegeten of gedronken sihr).

 

Tot slot: 

Deze vorm van sihr (zwarte magie) wordt meestal gebruikt om: 

- Een stel zo snel mogelijk uit elkaar te halen 

- Een stel aan elkaar te koppelen waarvan één van de twee eigenlijk helemaal niet met de ander wil trouwen. 

- Iemand gek te maken om al zijn bezittingen over te nemen met als einddoel dat deze persoon uiteindelijk in een inrichting terecht komt. 

 

Vaak vragen de vervloekte tovenaren grote bedragen voor deze vorm van sihr waardoor het Alhamdulillah niet vaak voorkomt!

 

(Bovenstaande soorten sihr (vodoo) zijn maar een aantal voorbeelden van de vele soorten die er bestaan.)

 

Moge allah swt ons allen beschermen tegen dit soort satanische praktijken.