Parapsychologie

 

Het voorvoegsel “para” betekent hier;  het lijkt erop, maar het is toch anders. Met het begrip parapsychologie wil men aangeven dat het in dit onderdeel van de psychologie gaat om verschijnselen die niet passen bij wat we in onze cultuur als “normaal” beschouwen;  om verschijnselen die niet verklaard kunnen worden met de tot nu toe door de wetenschap ontdekte en bewezen natuurwetten.

Toch is dit nog niet nauwkeurig genoeg omschreven, want als wij strikt zouden zijn dan zouden alle wetenschappelijke onderzoeken naar onverklaarbare verschijnselen of onbekende gebieden tot het terrein van de parapsychologie behoren. En dat is natuurlijk niet zo!

Medische wetenschappers die onderzoek doen naar de oorzaken van kanker of naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, zouden terecht protesteren als zij parapsychologen zouden worden genoemd. Astronomen die de geheimen van het heelal proberen te achterhalen kan men ook moeilijk als parapsychologen noemen.

Het lijkt voor de hand te liggen om te zeggen dat alleen psychische verschijnselen die met de tot nu toe verworven psychologische kennis niet te verklaren zijn tot parapsychologie behoren.

Maar wat is dan een psychisch verschijnsel?

Het begrip ‘psychisch’ staat tegenover het woord ‘fysiek’. Psychisch betekent dus eigenlijk: “niet lichamelijk”.

Dus: denken, voelen, willen, iets herinneren, fantaseren, zich iets voorstellen.

Emoties, idealen, motieven, verlangens, stemmingen, behoeften, bedoelingen, meningen, overtuigingen enzovoorts zijn allemaal psychische processen. Al deze innerlijke activiteiten kunnen wel geuit worden in waarneembaar gedrag, maar dat hoeft niet per se.

 

Onder parapsychologie valt dus paranormale genezing; het bestrijden van kwalen en ziekten door middel van psychische beïnvloeding. Wij maken hierbij gebruik van de heilige koran.

Er is namelijk geen betere geneesmiddel/ geneeswijze dan het woord van Allah swt!