Veel gestelde vragen

 

Vraag 1:
Bent u een imaam en werkt u alleen met de Koran
?


Antwoord:  Nee, ik ben geen imaam. Een imaam leidt het gebed van mensen in de moskee, geeft lezingen met betrekking tot de islaam en helpt mensen met het uitleggen van fatawa die te maken hebben met halal en haram. Dat is allemaal niet mijn werk.
Ik ben iemand die gespecialiseerd is in het controleren en behandelen van mensen met aandoeningen zoals; sihr (voodoo), boze oog/ jaloezie, achtervolging van djin/shaytaan (kwade geesten) en overige aandoeningen. Dit gebeurd allemaal met de wil van Allah swt en enkel door middel van Koran el- Kariem, zonder onzin en/of shirk.

Vraag 2: Zijn er mensen via jullie genezen? Aan hoeveel procent van degenen die bij jullie behandeld zijn moet ik dan aan denken?

Antwoord: Allereerst willen wij aangeven dat Allah swt de genezer is. Wij zijn enkel de reden (sabab). Alhamdulillah zijn er genoeg patiënten genezen, nadat zij bij ons behandeld zijn. Wij hebben het dan over een percentage van ongeveer 95%. De overige 5% heeft zich niet aan onze programma gehouden die zij na de behandeling overhandigd hebben gekregen of zijn in de ergste gevallen zelfs gestopt met bidden nadat ze zich wat beter voelden.

 

Vraag 3: Hoe is het mogelijk dat er bij jullie maar één behandeling nodig is om een aandoening te verwijderen en bij anderen meerdere malen roqia verricht moet worden?

Antwoord: Er is vaak een misverstand wat deze vraag betreft. Met de aandoeningen bedoelen we boze oog, hasad, alle soorten sihr, bezetenheid, overheersing, etc...Deze aandoeningen kunnen met de wil van Allah swt binnen één uur door ons verwijderd worden. In de tijd van de Profeet (sawas) en zijn nakomelingen werden aandoeningen in één behandeling verwijderd. In vele gevallen zelfs enkel met Surat Al-Fatiha.

In het boek (Tabaqaat Al-Imam Ahmad): is overgeleverd dat een man imaam Ahmad heeft benaderd om te vertellen dat er een vrouw bezeten is. Ahmad ibn Hanbal gaf de man een paar schoenen mee en vertelde de man dat hij de bezeten vrouw moet bezoeken en tegen de djin in haar moet zeggen dat als hij de vrouw niet wil verlaten een pak slaag zal krijgen met een schoen van Ahmad ibn Hanbal. Toen de dijn dit hoorde werd hij bang en zei dat hij liever de vrouw verlaat dan dat hij klappen moet vangen met de schoen van Imaam Ahmad. De djin verliet de vrouw per direct en niet na maanden of weken.!

Een vraag voor degenen die betwijfelen dat een djin binnen één behandeling met de Koran verwijderd kan worden: Is de schoen van Imaam Ahmad sterker dan de woorden van Allah swt?

Roqya is inderdaad voor het behandelen van lichamelijke ziektes zoals bijvoorbeeld: Suikerziekte, kanker, reuma, leverziektes etc.. Deze dienen inderdaad bijgehouden te worden met Roqya. Mensen die bijvoorbeeld lang met boze oog/jaloezie lopen en dat niet laten behandelen kunnen aan bloedarmoede lijden. Nadat zij bij ons behandeld zijn en de boze oog/hasad verwijderd is met de wil van Allah swt, wil dat niet zeggen dat bloedarmoede dan ook verdwenen is. Bloedarmoede dient vervolgens medisch behandeld te worden door bijvoorbeeld hier medicatie voor te slikken. Daarbij laten wij de patiënt weten welke Surat er op een glas water gelezen dient te worden, zodat de bloedarmoede sneller geneest in combinatie met de medicatie op dokters recept.

Bloedarmoede medisch behandelen zonder boze oog/hasad te verwijderen zal geen resultaten met zich mee brengen omdat de oorzaak in dit geval de boze oog/jaloezie is. Die dient men eerst te verwijderen voordat het lichaam kan genezen en anders blijft de bloedarmoede telkens terug komen. We hebben het in dit geval over patiënten die lijden aan bloedarmoede d.m.v boze oog/jaloezie. Dat wilt niet zeggen dat iedereen die aan bloedarmoede lijdt boze oog/hasad heeft. Bloedarmoede kan ook gewoon een lichamelijke reden hebben maar die kan medisch snel hersteld worden (met de wil van Allah swt).

 
Vraag 4: Kan iemand zijn aandoeningen zelf verwijderen d.m.v Roqya?

Antwoord: Aandoeningen verwijderen dient iemand te doen die daar gespecialiseerd in is. Tenzij een persoon getroffen is door een lage niveau van bijvoorbeeld Boze oog/ Hasad (jaloezie). Deze persoon zou zichzelf kunnen behandelen door middel van koran recitatie op een glas water. Als een persoon lijdt aan een hogere niveau van boze oog/hasad dan dient hij/zij behandeld te worden. Iemand die het goed heeft of een hoge functie heeft bereikt wat anderen graag zouden willen krijgt uiteraard meer misgunners om zich heen vergeleken met iemand die een simpele leven leid. Daarbij speelt de jaloerse persoon ook een belangrijke rol in de niveau waar het slachtoffer mee getroffen is. Iemand die ongelovig en onrechtvaardig is, draagt meer negatieve energieën dan een gelovige die rechtvaardig is. Het is dus nogmaals afhankelijk door wie men getroffen wordt en hoe vaak. Je kunt het vergelijken met iemand die getroffen is door een kleine hoeveelheid aan bacterieën, deze hoeft in de meeste gevallen alleen uit te zieken. Maar wordt iemand getroffen door een groot hoeveelheid aan bacterieën dan dient deze persoon naar een arts te gaan en hiervoor behandeld te worden. Tevens zijn er vele ahadith die duidelijk aangeven dat iemand die destijds aan een bepaalde aandoening leed hiervoor een metgezel ging benaderen. De metgezel heeft toen de zieke niet verteld dat hij/zij zichzelf dient te behandelen.

In het boek: Mutaá Malik hoofdstuk: (Kitaab aljami3) onderwerp: (al3ain walmarath)

Is Sahih overgeleverd dat 'Abu Bakr bij zijn dochter Oum Almo2minien Aisha binnen kwam en zij zich niet helemaal goed voelde en hij haar door een joodse vrouw met roqya liet behandelen. Abu Bakr zei: Verricht roqya bij haar met Kitaab Allah.' Hij heeft niet tegen Oum Almo2minien Aisha gezegd dat ze zich zelf moet behandelen met roqya.

Neem als voorbeeld het antwoord op vraag 5. Imaam Ahmad heeft niet gezegd dat de vrouw zichzelf moet bevrijden van de djin.

Deze bovenstaande ahadith komen uit bekende boeken die ook nog eens Sahih zijn verklaard, ze zijn dus niet door ons verzonnen!

Roqya verrichten voor jezelf voor een bepaalde lichamelijke klacht of ziekte kan geen kwaad. Iedereen kan bij zichzelf roqya verrichten. Maar aandoeningen zelf behandelen die met djins/satans gepaard gaan, kan de aandoeningen juist verergeren. Dat is gebleken uit onze ervaringen.

 

Vraag 5: Is het mogelijk om meteen bij jullie behandeld te worden i.p.v eerst een controle?

Antwoord: Ja het is mogelijk meteen behandeld te worden. Dit dient men bij het inplannen van een afspraak door te geven. De behandeling gaat gepaard met een hijaama behandeling indien men nooit eerder door ons is behandeld

 

Vraag 6: Hoe weet je wanneer iemand een bepaalde aandoening heeft?

Antwoord: Dat zien wij aan de patiënt tijdens de Koran recitatie. Hier hebben wij voor gestudeerd en heeft niks te maken met gaven en dergelijke.

Vraag 7: Komen jullie ook aan huis?

Antwoord: Nee wij komen niet aan huis.


Vraag 8: Is Reiki wel toegestaan volgens de Islam aangezien het een Chinese geneeswijze is?

Antwoord: Het antwoord op deze vraag zal duidelijk zijn nadat u de informatie doorneemt onder het kopje: "Energie behandeling".

 

Vraag 9: Waar is een Reiki behandeling goed voor?

Antwoord: Reiki is een energie behandeling die de blokkades in de meridianen verwijderd en de energie organen sterk maakt. Hierdoor wordt een energie lichaam gezonder, waardoor het menselijke lichaam beter gaat functioneren. Het menselijke lichaam krijgt hierdoor een betere weerstand tegen bijv: Stemmen in het hoofd (el-weswaas), angst en overige psychische en mentale klachten. Bovendien kunnen de lichamelijke klachten zich sneller herstellen.

Voor meer informatie over de behandeling verwijzen we u door naar het onderwerp "Energie Behandeling".

 

Vraag 10: Helpen jullie mensen ook in het weekend?

Antwoord: Ja, wij helpen patiënten ook in het weekend.