Na een heleboel vragen van mensen met betrekking tot genezing met kruiden en natuurlijke producten hebben we besloten om een onderwerp hierover te openen. Dit omdat veel mensen worden opgelicht door Koran genezers (Raaqis)/ kruidenieren die beweren zowel lichamelijke als geestelijke ziektes te genezen met een bepaalde kruidenmix.

Natuurlijke kruiden kunnen goed helpen wanneer men weet hoe het gebruikt dient te worden. Met "goed helpen" bedoelen wij dat bepaalde lichamelijke klachten verwijderd kunnen worden. Kruiden innemen tegen geestelijke aandoeningen zoals sihr, boze oog/jaloezie, achtervolgingen etc. is een onbegonnen zaak. Kruiden en natuurlijke producten kunnen klachten die in onze menselijke lichaam zitten verminderen/ verhelpen en is daardoor ook alleen geschikt als hulpmiddel voor klachten in ons menselijk lichaam. Helaas hebben veel mensen hier onjuiste informatie over en benaderen bij elke lichamelijke en geestelijke klacht een kruidenier. Zij hopen dan om van een geestelijke of lichamelijke aandoening af te komen en dat is echter niet juist.

Als wij kijken naar wat Allah swt in de Koran zegt en naar overleveringen van de Profeet (vzmh), staat er nergens aangegeven dat kruiden en/of oliën een persoon van sihr, boze oog/hasad etc. kunnen verlossen. In de Koran is aangegeven dat honing een genezing is voor de mensen en in ahadieth is door de Profeet (vzmh) aangegeven dat habba sawda (zwarte zaad) hulba (fenegriek) en andere natuurlijke producten genezing zijn voor vele lichamelijke ziektes. Maar hoe men het dient te gebruiken en in welke combinaties, daar is studie voor nodig. De Profeet (vzmh) heeft dat namelijk niet in details aangegeven/ uitgelegd.

Laten we honing als voorbeeld gebruiken. Honing is een genezing voor ziekten zoals is aangegeven in de Koran:

Surat Al-Nahl Aya 69:

Eet dan van alle soorten vruchten en volgt onderdanig de wegen van uw Heer." Er komt uit hun buik een vloeistof (honing) van verschillende tinten voort waarin genezing is voor de mens. Voorzeker, daarin is een teken voor een volk dat nadenkt.

 

Als we deze Aya goed bestuderen dan zien we dat Allah swt over honing zegt: waarin genezing is voor de mens. Hieruit kunnen we halen dat er iets in honing zit wat genezing is en datgene moet bestudeerd en achterhaald worden door middel van kennis en onderzoek. Allah swt heeft niet gezegd dat honing in zijn algemeen een genezing is, maar er zit in honing zelf iets wat genezing voor de mens is.

Mensen die honing als geneesmiddel gebruiken herkennen dit. Bij veel ziekten helpt het innemen van honing helemaal niet. Sterker nog, er zijn een aantal ziekten waarbij honing innemen de ziekte erger kan maken. Dat wilt niet zeggen dat het niet klopt dat er in honing genezing zit, maar Allah swt wilt dat de mens zijn hersens gebruikt en zelf achterhaald hoe men dat moet gebruiken. Dat halen we uit de laatste zin van de Aya waarin Allah swt zegt: daarin is een teken voor een volk dat nadenkt..

Op deze manier dient men om te gaan met overleveringen van de Profeet (vzmh) en de woorden van Allah swt. Dit geldt ook voor het genezen met overige natuurlijke producten en kruiden.

 

Uit onze onderzoek is gebleken dat bepaalde kruiden combinaties giftig kunnen zijn voor het menselijk lichaam. Daarom vinden wij dat een patiënt alleen kruiden mag innemen als deze door een specialist is aangeraden. Deze specialist dient vooraf een bloedcontrole te verrichten bij de patiënt en de juiste informatie te bezitten met betrekking tot het medicijngebruik van deze patiënt. Bepaalde kruiden kunnen namelijk een negatieve invloed hebben indien gecombineerd met bepaalde medicatie.

De Profeet (vzmh) heeft in zijn tijd tijdens het ziek zijn vaak een dokter benaderd. Dit wil niet zeggen dat hij zichzelf niet van de ziekte kon verhelpen. HIJ (vzmh) leert ons hoe we om moeten gaan met onze ziekten. De ene keer zie je dat HIJ (vzmh) zichzelf met de Koran behandelt en een ander keer benaderd hij de dokter. Hieruit kunnen we leren dat er lichamelijke en geestelijke aandoeningen zijn en elke aandoening heeft zijn geneeswijze. Dit gaat allemaal gepaard met kennis.

Deze manier van omgang geldt ook voor het genezen met de heilige Koran. Sommige aandoeningen proberen te genezen door middel van de Koran zonder enige kennis daarover te hebben kan ervoor zorgen dat de klachten verergeren (Zie onderwerp "Onze Werkijze").

 

Bij veel mensen worden de klachten verergerd nadat ze bij een Koran genezer (Raaqi) zijn geweest die onvoldoende kennis heeft. Dat wilt niet zeggen dat het aan de Koran ligt dat er geen resultaten geboekt worden, maar degene die met de Koran te werk gaat heeft onvoldoende kennis. Wij dienen allemaal te leren en kennis op te doen. Elke opslagruimte die gevuld wordt raakt steeds voller. Alleen de opslagruimte voor onze kennis, hoe meer kennis men opdoet des te ruimer de opslagruimte van kennis wordt.

Waar het ons om gaat is dat men geen misbruik dient te maken van de situaties en wanhoop waar mensen in belanden door hun problemen en ziekten. Helaas komt dit heel veel voor en dat is de reden waarom wij dit onderwerp hebben toegevoegd op onze website.

 

Onze advies aan alle lezers die lijden aan een ziekte of geestelijke problemen:

1): Lichamelijk ziekten altijd laten controleren in het ziekenhuis. Als de oorzaak van de lichamelijke ziekten volgens de specialist/arts zijn geconstateerd met duidelijke bewijzen? Volg dan de behandeling van de specialist/arts. Dit wil niet zeggen dat men de Koran aan de kant moet zetten.

- In combinatie met de behandeling in het ziekenhuis is het aangeraden om ook de behandeling met de Koran uit te voeren en Hijaama (cupping). U zult dan merken dat u sneller geneest met de wil van ALLAH swt, al is de aandoening lichamelijk. - Heeft u zichzelf laten controleren in het ziekenhuis en heeft u geen lichamelijke afwijkingen. Of merkt u dat de dokter/specialist niet helemaal weet wat er gaande is, dan raden we u aan om u zelf te laten behandelen met de Koran en Hijaama (Cupping) totdat de specialist zijn/haar onderzoek heeft afgerond.

2): Wees altijd kritisch! Of het bij een Koran genezer is (raaqi)/Kruidenspecialist of bij Psychologen/psychiaters of specialisten in het ziekenhuis. Als u verteld wordt dat u lijdt aan een bepaalde ziekte of aandoening, vraag dan altijd om duidelijke informatie en bewijs waar dat op gebasseerd is. Oplichterij en onwetendheid komt helaas vaker voor dan men denkt.

Uit ervaringen van onze patienten hebben we de meest onbegrijpelijke fouten aan moeten horen die ze hebben meegemaakt bij huisartsen, specialisten, Koran genezers, kruidenspecialisten etc. Dus wees kritisch en weet dat degene die u blindelings dient te vertrouwen Allah swt (GOD) is