1. dec, 2014

Wie of wat is een Tovenaar/Magiër (Sahir)? 

Een tovenaar is iemand die samenwerkt met de satans van de djin wereld. Dat doen zij door contact met de djin op te zoeken door middel van magie (3ilm Al Sihr). Deze kennis is heel ruim en kunnen we niet uitgebreid uitleggen.

Het gaat om een kennis die duizenden jaren oud is en gebruikt werd door Farao's, keizers en koningen om macht te hebben en aanbeden te worden. Het is een kennis die bestaat uit; symbolen, wiskunde, shema's en rituele teksten (spreuken).
U vraagt zich wellicht af waarom zo ingewikkeld en geen duidelijke taal die men op een normale manier kan begrijpen? Eigenlijk wel een logische vraag maar het is juist de bedoeling dat je niet door middel van magie achter moet komen dat Allah swt (God) bestaat. Het is een kennis dat zo ruim is gemaakt door middel van symbolen en tekens, dat je juist Allah swt (God) vernederd zonder dat het op te merken is.
 
Magie is een kennis waarmee je in een wereldje beland dat je een vijand wordt van Allah swt (God). Dat gaat zo geleidelijk dat je zelf niet door hebt waar je aan begonnen bent. Dit is ook één van de redenen waarom deze magie "kennis" uit symbolen en geheimen bestaat. De andere belangrijke reden is, dat veel mensen niet geloven in Allah swt (god). Deze mensen moeten niet wakker geschud worden om in Allah swt (God) te gaan geloven, want dat is juist wat de Satan niet wil. Vele mensen zijn begonnen aan deze kennis zonder dat ze weten wat de gevolgen daarvan zijn. Dit is o.a. ook de reden waarom Allah swt (God) heeft ingegrepen door twee Engelen Haroet en Maroet (vzmh) te sturen naar Babylon (irak). Deze twee Engelen moesten mensen de werkelijkheid van de magie leren om die te vermijden. Dat was in de tijd van de profeet Suleyman(Salomon)(vzmh), destijds was magie(sihr) heel populair. Allah swt (God) zegt in de Koran: 

Surat AL Baqara, Aya  102:

.....Maar de satans waren ongelovig. Zij onderwezen de mensen tovenarij en datgene wat in Babylon aan de twee Engelen, Haroet en Maroet was neergezonden. Maar geen van beiden onderwees iemand (magie) totdat zij hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving, wees dus niet ongelovig."......

Tovenaren bestaan uit graden /niveaus namelijk:

1) Amateur:
Wanneer een mens besluit om met de geesten wereld contact te zoeken, dan gaat deze persoon opzoek naar kennis die dat mogelijk maakt namelijk De Magie.
Tegenwoordig is het verkrijgbaar in boeken of op het internet. Het probleem is dat sommige schrijvers van deze boeken, niet aangeven dat het gaat om magie. Sterker nog, velen schrijvers geven aan dat het om een kennis gaat die de Profeet Suleyman (Salomon) a.s. gebruikte. Hierdoor denken heel veel dat als het hen lukt om praktijken uit te voeren die volgens de natuurwetten niet kunnen, dat ze een gave hebben. Uiteraard zijn het allemaal leugens van de satans die verspreid zijn, dat de Profeet Suleyman (Salomon) a.s. aan Sihr(magie) deed.
Dat geeft Allah swt aan in de Koran:                         

Surat Al Baqara Aya 102: 

En zij volgden wat de satans ten tijde van het Koningschap van Soeleymaan (Salomon) voordroegen. En Soeleymaan was niet ongelovig, maar de satans waren ongelovig. Zij onderwezen de mensen tovenarij

De slachtoffer voert uit wat er in zo een boek staat en wacht af wat er gebeurd. Het kan of mee werken of juist tegen werken. Dit soort magiërs (tovenaren) die weten vaak zelf niet wat de symbolen inhouden. Als het mee werkt, beweren dit soort personen dat ze mensen kunnen genezen. Sommigen van hun kunnen ook paranormale dingen uitvoeren, doordat ze symbolen en rituele tekst(en) bij zich dragen. Deze symbolen en rituele tekst(en) staan toe dat de satanische energieën via de drager gebruikt mogen worden in onze mensen wereld. Deze persoon wordt eigenlijk onbewust een poort van de satan naar de mensen wereld toe. Hierdoor kunnen mensen ziek worden als ze zulke figuren opzoeken voor een behandeling. Bovendien loopt deze magiër zelf risico dat hij/zij in een rolstoel beland of gek wordt. Alleen doen satans dat niet zo gauw, aangezien de satans juist graag meer van deze persoon profiteren als hij/zij actief blijft. Zo een persoon die de wereld van magie intreed op deze manier, is een amateur. Hij weet namelijk zelf niet waar hij/zij mee te maken heeft en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Hij/zij voert enkel uit wat er in het boek staat.

2): Leerling: 

Deze persoon is onder begeleiding bij een meester in magie (sihr). Deze leerling krijgt uitgelegd hoe magie (sihr) te werk gaat, maar zonder te weten wat symbolen en spreuken betekenen. Deze leerling leert enkel de basis en krijgt een algemene uitleg. Ze leren hoe ze glaasje kunnen draaien en hoe de (satanische) energieën van magie gebruikt kunnen worden om invloed op voorwerpen en mensen te kunnen hebben,of wraak op iemand te kunnen nemen. Tegelijkertijd wordt ze verteld dat zij dat niet moeten doen alleen als het nodig is. Want wraak nemen is niet goed, en magie is iets moois waarmee een mens zichzelf beter kan leren kennen en ontwikkelen! Dit zijn de zoete woorden die ze dan proberen te gebruiken, zodat deze leerling niet in de eerste fase al doorheeft waar hij/zij mee te maken heeft. Als een leerling vraagt naar details krijgt hij/ zij te horen dat het gewoonweg de krachten van de leerling zelf zijn waar hij/zij mee leert omgaan. Deze leerling komt dus niets over details te weten. Dit omdat de Meesters absoluut niet over de geheimen mogen praten met leerlingen, omdat deze nog geen contract zijn aangegaan met de satans. De leerlingen kunnen en mogen stoppen zonder ernstige problemen. 
 

3) Gevorderden:
Gevorderden krijgen iets meer details te weten met betrekking tot symbolen. De gevorderden gaan ook gewoon een contract aan. Deze contracten gaan om daden verwisseling, geven en nemen. Als de gevorderden iets van de satan/djin willen, dan doen zij het voor ze. De gevorderden dienen wel hun afspraken na te komen anders zijn de gevolgen fataal. Op deze manier worden ze collega's in strijd tegen Allah swt (God), want de eisen van de satans zijn alles wat Allah swt verboden heeft. Voorbeelden daarvan zijn; gezinnen kapot maken met voodoo/sihr, mensen ziek maken, overspel plegen(zina), onrein blijven voor 40 dagen etc.


4) Gezel:
Dit zijn degenen die letterlijk alles komen te weten over de kennis van magie. Alvorens zij dit uitgebreid mogen weten, dienen ze eerst een contract aan te gaan waarin deze gezel alles aan de satan verkoopt, zoals zijn ziel en lichaam. De satans worden mede eigenaar van alles wat zo een Gezel bezit, zoals: vrouw, kinderen, geld, huis en alle andere bezittingen. Zij dienen zoveel mogelijk voodoo/sihr bij mensen uit te voeren om hen ziek te maken, ze in problemen te brengen en eens in een paar weken dienen ze te offeren in de naam van de satan. Het kan een dier zijn maar soms ook een mens. Vaak gaat het om baby's of kinderen onder de puber tijd die zij moeten ontvoeren en afslachten. Daarentegen word deze Gezel belooft dat hij/zij gezond zal blijven, geen arm leven zal leiden en praktijken zal kunnen uitvoeren die volgens de natuurwetten niet kunnen zoals: vliegen, op water lopen, door muren heen lopen, mensen laten verdwijnen etc. Als deze Gezel wil stoppen of geheimen doorverteld wordt alles van hem ontnomen, want daar tekent hij/zij voor.

5) Meester:
Dit zijn de grootste magiërs/ tovenaren en de leraren van magie/sihr. Zij hebben contracten met satans die ook een hoge functie hebben in de satan wereld, zoals bijvoorbeeld koningen/koninginnen. Deze professionele magiërs, kunnen ook langere afstanden vliegen en praktijken verrichten op afstand die ongewoon zijn. Zij krijgen ook de taak om magie/sihr uit te breiden en zoveel mogelijk mensen proberen binnen te halen in dat wereldje. Deze magiërs moeten ook offeren, het bloed drinken en ingewanden eten van dieren of mensen. Deze meesters moeten mensen die in Allah swt (God) geloven het zo moeilijk mogelijk maken. Zij moeten de Satan aanbidden en ervoor zorgen dat religies vervalst worden. Denk bijvoorbeeld aan Darwin met zijn evolutie theorie, dat mensen afstammen van apen. Sommige mensen proberen zijn theorie goed te praten, door te zeggen dat wij niet afstammen van apen maar slechts gemeenschappelijke voorouders hebben (Wat een eer voor De Mens!). Daarbij verhaaltjes en theorieën verspreiden dat de natuur alles gecreëerd heeft, en dat Allah swt (God) niet bestaat. Dit terwijl Darwin zelf in de tempels de satan heeft aanbeden en voor hem ging offeren. Maar zoals algemeen bekend,nemen vele mensen alles blindelings aan en verdraaien ze onzin in waarheid, zodat ze kunnen doen waar ze zin in hebben.

Maar goed, Darwin was zelf een slachtoffer van de meesters in magie. Hij heeft zich aangesloten bij de satan aanbidders. De satans hebben hem gebruikt om mensen te doen geloven dat ze van apen afstammen of gemeenschappelijke voorouders hebben. Dit komt door de afgunst en haat van de satan tegen de Mens. Op een indirecte manier willen de satans met deze onzin theorie ons vernederen, namelijk dat wij als mensen gelijk aan apen zijn. Tevens moeten de meesters in magie de satan als deelgenoot van Allah swt (God) toekennen. Met als reden dat de satans (gevallen) engelen zijn die het beste voor de mens willen, en dat alle onrecht en problemen op aarde door Allah swt (God) zijn ontstaan (A3udu Billah).

Een andere belangrijke taak die de meesters opgelegd krijgen is dat zij ervoor moeten zorgen dat hoge personen in de mensenwereld zoals koningen/koninginnen, presidenten en hoge mensen in de medische wereld ook de satan moeten aanbidden. De satan (iblies, Lucifer) belooft degenen die hem aanbidden en als deelgenoot uitmaken van Allah swt (God), een paradijs op aarde en een paradijs na de dood. De belofte van paradijs op aarde, is enkel waar te maken als er minder mensen op aarde leven en Allah swt (God) niet meer aanbeden wordt. Als de Satan zulke hoge "pieten" compleet onder controle kan krijgen, dan kan hij vele doelen bereiken in de mensenwereld zoals: ziektes verspreiden, oorlogen creëeren, armoede etc. Dit moet gebeuren om een paradijs op aarde waar te maken, zoals de satan zijn volgelingen belooft. Helaas leven wij nu in een tijd dat de Satan (Moge Allah swt hem vervloeken) veel macht heeft in onze menselijke wereld doordat veel personen met een hoge functie, in de leugens en mooie beloftes van de Satan zijn getrapt. Helaas voor de satan aanbidders, het zijn allemaal valse beloftes van de vervloekte Satan en dat geeft Allah swt duidelijk aan in de Koran:

Surat Ibrahiem Aya 22: 

EN de Satan zei, nadat de zaak besloten was: Voorwaar” Allah heeft jullie een Belofte gedaan, een ware belofte. En ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik heb jullie bedrogen. En ik had geen macht over jullie, Behalve dat ik jullie heb uitgenodigd (om mij te volgen) en jullie mij gehoor gaven. Dus verwijt mij niets, maar verwijt jullie zelf. Ik kan jullie niet helpen, noch kunnen jullie mij helpen. Voorwaar, ik verwerp het dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan ALLAH) toekenden. Voorwaar, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.

Nadat ze een contract zijn aangegaan, begint hij zijn volgelingen te dreigen als zij weigeren om de afschuwelijke taken uit te voeren. Allah swt geeft dit duidelijk aan in de Koran:                                                                      

Surat Al Baqara Aya 268: 

De Satan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie om verdorvenheid te begaan. En Allah belooft jullie Vergiffenis van Zichzelf en Gunst. En Allah is Alomvattend, Alwetend.

Allah swt zegt duidelijk in de Koran dat de Satan onze vijand is en dat we hem ook als vijand moeten zien en niet moeten aanbidden. Allah swt zegt:                                                  

Surat Yasin Aya 60:  

Ben ik geen verbond met jullie aangegaan O kinderen van Adam, dat jullie de satan niet moeten aanbidden? Voorwaar, Hij is voor jullie een duidelijke vijand.                                                                              

Zo kunnen de satans niet anders dan liegen en bedriegen. Ze beloven en beweren van alles maar niets daarvan is waar. Zo beweren ze de toekomst te kennen, maar Allah swt heeft ze verraden in de Koran: 

Surat: Saba’ Aya: 14: 

Toen Wij dan voor hem (Sulaiman/Salomon) de dood hadden beschikt, was er niets dat hen op zijn dood wees, behalve de diertjes van de aarde die zijn staf opaten. Toen hij (zijn lichaam) was gevallen, was het de Djinn’s duidelijk (dat hij dood was). Hadden zij maar kennis gehad voor het onwaarneembare, dan zouden zij niet in de vernederende bestraffing zijn gebleven.

Voordat deze vervloekte mensen die de satan aanbidden dit allemaal door krijgen, is het te laat en valt er niets meer te veranderen. 

Alle hierboven genoemde vervloekte magiërs/ Satan aanbidders mogen niets vertellen over hun geheimen. Als ze iets uitvoeren wat volgens de natuurwetten niet kan moeten ze de mensen in slaap houden door te zeggen dat het maar trucjes zijn. Degenen die zogenaamd de ontmaskeringen doen van de Magie trucs zitten zelf hierachter. Op deze manier worden ze gezien als mensen die gewoon snel en handig zijn met enkel trucs die iedereen zogenaamd kan leren. Soms komen ze ook echt met trucs die men gewoon kan leren om te bevestigen dat ze geen tovenaren zijn maar echt gewoon goochelaars. Hoe gelukkig en rijk deze mensen ook overkomen in werkelijkheid is dat anders, schijn bedriegt! Dit soort mensen leven ondertussen onder dwang, onrust, depressie, ongelukkigheid en het allerbelangrijkst geen vrijheid! De meeste van hen hebben geen uitweg en proberen hun afschuwelijke leven te verzachten door drugs te gebruiken. Allah swt geeft dit punt duidelijk aan in de Koran:

Surat:  Al- Djin Aya: 6 

En dat er mannen onder de mensen waren die hulp zochten bij mannen van de DJinn’s, wat hun zondigheid vermeerderde.

Ondertussen worden ze ouder en belanden uiteindelijk in hun graf of worden ze gecremeerd. Daar gaat het leven op aarde en de pijnlijke bestraffing staat ze op te wachten. Ondertussen word onze mensen wereld vernield door deze vervloekte satan praktijken. Er komen steeds meer oorlogen, er wordt meer bloed vergoten, ziektes worden verspreid in voedsel, medicijnen, vaccinaties etc. Degenen die een contract zijn aangegaan weten vaak niet hoe zij zichzelf kunnen verlossen. Wanneer ze opzoek gaan naar een verlossing dan doen de vervloekte Satan aanbidders er alles aan om deze persoon af te maken voordat hij/zij alles verraad.

Jammer dat mensen in de maling zijn genomen door de satan. Wij als mens zijnde kunnen veel verder komen dan we nu zijn als wij het pad van Allah swt (God) zouden volgen. Maar iedereen is vrij in zijn geloof en ieder moet maar zelf weten waar hij/zij in gelooft. Allah swt geeft in de Koran aan:                      

Surat Al Baqara Aya 256: 

Er is geen dwang in de goedsdienst. Voorzeker, de Leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden…

Surat Al- Israâ Aya 84:

Zeg (O Mohammed): “Eenieder handelt op zijn eigen manier. En jullie Heer is Alwetend over degene die naar de (rechte) Weg is geleid

En Surat Al- Kafiroen Aya 6: 

Voor jullie jullie godsdienst, en voor mij mijn godsdienst.

Dit is een globale uitleg over tovenaren en magie. Als u wilt weten waarom de satans onze vijand zijn, verwijzen wij u naar het onderwerp Geesten (djins).

Moge Allah swt ons allen beschermen tegen al het kwade!