Genezen/ behandelen door middel van de Heilige Koran en du3a is ons vaak aangeraden door de Heilige Profeet Mohammed (vzmh). Veel mensen lijden onder verschillende klachten en ziektes waar de medische wereld geen raad mee weet, omdat het vaak geestelijke aandoeningen zijn die lichamelijke klachten veroorzaken. Daarom raden we iedereen aan die medisch niet geholpen kunnen worden de hoop niet op te geven, maar zich te laten behandelen met koran el-kariem.


Allah swt zegt in de Heilige Koran;

Surat Al-israa, aya 82:

En wij zenden (dat) van de Koran neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies.

 

Surat Younes, aya 57 :

O mensen, Voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen.

 

Surat Foessilat,  aya 44:

En als wij hem als een Koran in een vreemde taal hadden geopenbaard, dan hadden zij zeker gezegd: Waren zijn Verzen maar duidelijk (ook in onze taal) uitgelegd. Zeg: Hij is voor degenen die geloven in Leiding en Genezing….

 

Ook zijn er veel ahadith over de Profeet (vzmh) die duidelijk aantonen dat hij ons adviseert om de zieken onder ons met Koran el-kariem te behandelen;

 

Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd:   Degene die geen genezing vindt in de Koran,  Allah zal hem niet genezen.

 

Profeet Mohammed (vzmh) zei in een overlevering:   "Allah heeft geen enkele ziekte neergezonden (zonder) dat hij daar ook een genezing voor heeft neergezonden.