Allereerst moet men weten dat elk mens die nalatig is in het gedenken van Allah (swt) achtervolgd wordt door een shaytaan namelijk Qarien. Dit geeft Allah swt aan in de koran:

 

Surat Azzoekhroef aya 36:

En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.

 

De aandoeningen die deze vervloekte shaytaan bezorgt zijn geestelijke aandoeningen zoals:

-           El- weswas  ( stemmen in het hoofd)

-           Angststoornissen

-           Depressie etc.

 

Deze shaytaan is de shaytaan die de moskeeën mag intreden, en naar Koran kan luisteren.

Deze shaytaan speelt een grote rol bij mensen die geestelijk zwak zijn, niet goed in hun vel zitten of mensen die een aandoening hebben van bijvoorbeeld boze oog en/of hasad.

Deze shaytaan kan namelijk de vijf zintuigen van de mens overheersen/onder controle krijgen:  zien, voelen, horen, proeven, ruiken.

Door deze overheersing kan deze shaytaan dingen aan zijn slachtoffer laten zien, ruiken, proeven en voelen die er niet zijn waardoor het slachtoffer denkt dat hij/zij bezeten is.

Op zo’n moment is de zieke persoon in staat om alle landen langs te gaan voor een roqia behandeling of zelfs tovenaren te benaderen met de hoop dat hij/zij verlost kan worden.

 

Vaak trappen de Raaqi’s er ook in dat zo een persoon bezeten is. Dit omdat de zieke tijdens een Koran recitatie rare bewegingen maakt zoals; trillen, lachen, schreeuwen en praten in de naam van een shaytaan of djin. Niet elke trilling of bepaalde reactie op Koran recitatie is een teken van bezetenheid of sihr. Deze vervloekte shaytaan (Qarien) die wekt rare gevoelens op bij de zieke persoon tijdens het reciteren van de Koran (omdat hij deze gevoelens onder controle heeft), waardoor hij de raaqi en de zieke persoon in de maling wil nemen.

Zo gaat de Raaqi weken, maanden of zelfs jaren lezen op een zieke persoon met de intentie dat de shaytaan zich in het lichaam bevindt. Zo wordt de zieke persoon alleen maar zwakker en zieker waardoor hij/zij tijdens het bidden en Koran lezen zijn/haar concentratie kwijt raakt. De zieke word hierdoor alleen maar zwakker omdat deze natuurlijk denkt dat hij/zij aan een ziekte lijdt die niet op te lossen is.

Uiteindelijk leiden zulke gedachten vaak naar zelfmoord neigingen, en een groot aantal slachtoffers van deze nare gedachten verliezen daardoor hun leven.

Dit allemaal terwijl de aandoening met de juiste aanpak, simpel te verwijderen is door middel van Koran el-kariem. Uiteraard met de wil en toestemming van Allah swt!

De aandoening van deze vervloekte shaytaan (Qarien) waar we het zojuist over hebben gehad noemen we:  7aala nafsia (geestelijke aandoening door overheersing van shaytaan).

Er zijn ook een heleboel mensen die onwetend zijn wat het paranormale betreft maar tegelijkertijd sterk geloven in het paranormale. Deze soort mensen wordt van alles wijs gemaakt o.a.:  dat ze bezeten zijn of dat ze lijden aan sihr (voodoo), wat eigenlijk helemaal niet zo is. Maar door deze foutieve informatie in combinatie met onwetendheid, trappen een heleboel mensen erin dat het gene wat hun wijs is gemaakt 100% waar is. Deze slachtoffers van oplichterij waaronder tovenaren, waarzeggers, en een groot aantal die zichzelf Raqi's (Koran behandelaars) noemen, belanden in een chaotische levenssituaties. De ene moet maar accepteren dat hij/zij bezeten is en de ander moet maar met sihr (voodoo) zien te leven, want het is een beproeving van Allah swt. Dit is wat de meeste raqi's hun patiënten wijsmaken als zij het niet meer weten. Ze schuiven het naar Allah swt die nog niet wil dat het slachtoffer geneest.

Na een aantal weken of maanden raken deze mensen depressief en geestelijk verzwakt waardoor ze een overheersing van shaytaan krijgen wat eigenlijk helemaal niet had hoeven gebeuren. Hierbij willen wij u als lezer van deze tekst waarschuwen voor het blindelings aannemen en geloven van informatie zonder enige kennis te hebben. Wees dus kritisch!
 


Moge Allah swt ons beschermen tegen onwetendheid en onze hersens en harten verlichten met het schitterende licht van kennis!