Copyright

 

Hierbij willen wij aangeven dat alle informatie dat te vinden is op onze website gebaseerd is op de kennis die wij hebben opgedaan met de hulp van Allah swt. Dat is ook de reden dat wij het niet goedkeuren en ongepast vinden dat onze informatie gekopieerd wordt door derden zonder daar onze toestemming voor te hebben gekregen. 

Indien men onze informatie wilt gebruiken onder zijn/haar naam om daarmee patiënten naar zich toe te trekken dan dient men op z'n minst onze toestemming hiervoor te vragen. Uiteraard is het in de islam aangeraden kennis met anderen te delen. Dat is iets wat wij graag doen. Wij vinden het juist goed dat men informatie en meningen met elkaar deelt/verwisseld om daarvan te leren. Elk individueel die een ander probeert te helpen met wat hij/zij bezit aan kennis, of dat nou weinig is of niet, wordt daar in-sha'Allah voor beloond. 

Het gaat ons meer om het onterecht toe eigenen van iets dat niet van uzelf is. Wij hebben geconstateerd dat er een aantal mensen zijn die onze informatie gebruiken onder hun naam om daarmee zaken te doen zonder toestemming. Een aantal hebben onze informatie ondertussen al verwijderd. Allereerst is dat niet netjes en ten tweede is dat volgens de regels niet toegestaan, zie hieronder vraag en antwoord inclusief link naar de website:   

Vraag:                                                                                                     

Mag ik alles op internet zomaar gebruiken?

Antwoord: 

Nee. Vrijwel alles op internet is auteursrechtelijk beschermd. Hoofdregel is dat je toestemming moet vragen aan degene die de auteursrechten bezit, voordat je dat werk mag gebruiken.

http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/vvv/beperkingen/

 

Wij hebben besloten door middel van dit onderwerp/kopje onze bezoekers te laten weten wie zonder toestemming onze tekst/informatie gebruikt. Dit doen wij omdat dit een deel van de informatie is die wij in de toekomst inscha Allah in onze boek zullen zetten. Dat is de reden dat wij het belangrijk vinden dat de lezer weet dat wij geen informatie kopiëren van derden, maar dat wij de daadwerkelijke eigenaren zijn.

Mocht u onze informatie ergens op een andere website, Facebookpagina, blog etc tegenkomen, laat het ons gerust weten via onze contactpagina. Dit kunt u geheel anoniem doen.

 

Hieronder staan de links naar degenen die onze tekst/informatie hebben gekopieerd en het zichzelf toe eigenen:

 

Roqya Center Amsterdam:

https://www.facebook.com/398518520193505/photos/a.711431188902235.1073741825.398518520193505/711430935568927/?type=1&theater

 

Infinity Healing:

https://www.tweedehands.nl/beauty-health/diensten/reiki/energiehealing-roqya-245826940.html