De Djin (geesten) wereld is heel ruim en bestaat uit een gigantisch aantal vergeleken met de mensheid. Het is daarom onmogelijk om hier alles uitgebreid over hun wereld uit te leggen. De Djins zijn verdeeld in twee groepen. De ene groep leeft heel normaal en daar hebben wij over het algemeen weinig last van, die noemen wij de 'Normale Djins'. De andere soort heeft maar één doeleinden, dat is het verleiden en het laten dwalen van mensen om van onze wereld een nachtmerrie te maken. Deze vervloekte groep zijn De Satans van de djin wereld.

 

De Satans:

Tegenwoordig word er in de westerse wereld verteld dat geesten die om ons heen leven, zielen zijn van mensen die hier op aarde hebben geleefd. Dat hun ziel na hun dood is blijven hangen. Waarvan er dus goede en kwade zielen tussen zitten.

Deze informatie is volgens onze onderzoeken verspreid door degenen die bezeten zijn en door degenen die geesten oproepen.

Vaak zien degenen die bezeten zijn hun overleden opa of oma langs komen waar ze dan vervolgens een gesprek mee voeren.

De geest die met het uiterlijk van een bekende van de bezetene komt, verteld gedetailleerd bepaalde privé dingen die alleen deze persoon kan weten. Zo is het voort gekomen dat men denkt dat de geest van de overledenen familieleden nog hier om ons heen zijn.

Dat is vaak ook de reden dat degenen die geesten oproepen ook opzoek gaan naar een vriend, opa of oma die overleden is omdat ze werkelijk geloven dat hun geest hier nog rond hangt.

Dat is helaas niet het geval! De shaytaan (satan) is wat dit betreft de mensen te slim af. Elke mens heeft namelijk een shaytaan (satan) die hem volgt. Deze satan noemt Allah swt Qarien (dat betekent een metgezel).

Allah swt zegt namelijk in De Koran:

Surat Azzoekhroef aya 36:

En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.

Deze satan is 24uur met zijn slachtoffer waardoor deze shaytaan alles te weten komt over degene die hij/zij volgt. Na de dood van deze slachtoffer blijft deze shaytaan uiteraard leven omdat de djins/satans duizenden jaren kunnen leven.

Degene die bezeten raakt of iemand die geesten oproept komt 99 van de 100 keer in contact met zijn eigen satan (Qarien). Deze verteld degene die bezeten is of de oproeper alles over zijn overledenen familieleden omdat deze vervloekte shaytaan alle informatie krijgt van de satan (Qarien) van die overleden familielid.

In sommige gevallen laat deze vervloekte satan zichzelf zien met het uiterlijk van diezelfde familielid. Zo trapt de oproeper of de bezetene erin dat hij/zij gesproken heeft met de geest van zijn overleden familielid.Voor informatie over de aandoening(en) die deze vervloekte satan kan veroorzaken verwijzen wij u naar het onderwerp Overheersing Satan

Dat deze shayaatien (satans) veel mensen te slim af zijn is te danken aan de mensen zelf. Deze mensen zijn namelijk afstand gaan nemen van wat Allah swt ons gestuurd heeft in zijn heilige boeken of ze zijn de Heilige boeken zelf gaan interpreteren. In de meeste gevallen kijken ze er zelfs niet eens meer in. Volgens de Heilige boeken zoals de koran, Taurah en de Bijbel zijn de geesten die tussen ons leven schepsels van Allah swt net zoals wij dat ook zijn. Ze leven met ons op aarde en zijn overal aanwezig. Ze eten, drinken, bestaan uit mannen en vrouwen, ze werken, trouwen en krijgen kinderen. Alleen kunnen wij ze over het algemeen niet zien omdat zij geen tastbare schepsels zijn zoals wij.

Satans zijn constant bezig met mensen laten dwalen. Ze proberen zoveel mogelijk mensen het slechte pad op te krijgen omdat zij de mens als hun grote vijand zien. Dat is vanaf de dag dat Allah swt verklaard heeft dat de mens de beste schepsel is. De satans kunnen hier niet mee leven en hebben Allah swt belooft dat ze HEM swt zullen bewijzen dat de mens die HIJ beter heeft verklaard het niet verdiend om de beste schepsel te zijn. Dit heeft Allah swt aangegeven: 

Surat Saad Aya 71 t/m 76:   

71: (Gedenk) toen jouw Heer tegen de Engelen zei:

"Waarlijk, Ik zal een mens scheppen uit klei.     

72: Wanneer Ik hem dan vorm geef, en in hem blaas van "Mijn" Ziel, werp jullie dan knielend voor hem neer"

73: Toen knielden de Engelen allen tezamen neer.

74: Behalve Iblies(de satan), hij was hoogmoedig,en was één van de ongelovigen.

75: Hij (Allah) zei: "O Iblies(de satan), wat hield jou tegen om neer te knielen voor datgene dat IK met mijn "Handen" heb geschapen? Was jij hoogmoedig of behoorde jij tot degenen die zich verhieven?

76: Hij(de satan)zei: Ik ben beter dan hij(Adam), U heeft mij uit vuur geschapen, en U heeft hem uit klei geschapen.

Dat de satans voor de mens moesten knielen omdat wij betere schepsels zijn, vonden zij een onterechte beslissing. Dat willen ze bewijzen door zoveel mensen te laten dwalen en de mensen Allah swt te doen vergeten. Dit zodat zij op de Dag des oordeels kunnen bewijzen dat de mens zwakker is dan de satan en dus onterecht als beste schepsel is verklaard. Allah swt zegt in de Koran:

Surat Al-israa, Aya 62:

Hij (satan) zei: "Ziet U degene die U boven mij heeft geëerd? Als U mij uitstel verleent tot aan de Dag der Opstanding, dan zal ik zijn nageslacht zeker doen misleiden, op slechts enkelen na."

Dit komt allemaal door de hoogmoed en jaloezie die de satan’s bezitten. Ondanks al dit gebeuren, zijn er veel mensen die deze vervloekte schepsels aanbidden. 

Een Djin (geest) die ongelovig is wil niet zeggen dat het een shaytaan (satan) is. Een ongelovige djin is hetzelfde als een ongelovige mens en die noemen we kafir. Een djin word een satan zodra hij/zij de waarheid kent en bewust strijd tegen hetgeen wat Allah swt van ons wil.

Zo heb je ook mensen die net als satans zijn, ze kennen de waarheid maar doen er alles aan om dit de mensheid te doen vergeten.   

'Normale’ algemene djins:  

Deze leven tussen ons en hebben een normale leven netzoals wij als mensen dat ook hebben. Ze werken, trouwen en hebben een godsdienst waar ze in geloven. Zo geeft de heilige koran aan in Surat Al- Djin dat zij ook verschillen in geloof. Er zijn christelijke, joodse, islamitische, atheïstische djins etc.

De algemene djins  en de satans, kunnen erg veel verschillen qua uiterlijk en bestaan uit drie soorten. De ene soort heeft een uiterlijk wat lijkt op mensen, de ander een uiterlijk van reptielen, en de derde soort kunnen vliegen en hebben een uiterlijk wat uit combinaties bestaat. De derde soort wat uit combinaties bestaat, verschillen weer met grote maten in uiterlijk maar ze behoren wel tot de zelfde soort Djin(geesten). De ene heeft een uiterlijk met een combinatie wat men kan vergelijken met een mens die bepaalde lichaamsdelen heeft van een dier. De ander soort hebben een uiterlijk wat lijkt op combinaties van lichaamsdelen van verschillende diersoorten etc.

Het matriaal waarvan de djins/satans geschapen zijn bestaat uit : Water, vuur, en ziel. Anders dan de Mens en Engelen die geschapen zijn uit Water, licht en ziel. Bij de Mens is matriaal van de aarde (Klei) toegevoegd wat bij Engelen niet het geval is.

Zoals u ziet maakt water een deel uit van de drie veschillende soorten schepsels; mensen, djins, en engelen. Dit is één van de redenen waarom wij water gebruiken bij het behandelen van patiënten die getroffen zijn(zie onderwerp Onze werkwijze). Water is namelijk het matriaal wat energie bezit dat zich in alle levende schepsels bevindt. Allah swt heeft namelijk alles levend gemaakt met water. Dat geeft Allah swt aan in de Koran:  

 Surat Al-Anbyaa2, Aya 30:

 ..En Wij brachten uit het water al het levende voort...

Over het scheppen van de Mens en de Djin zegt Allah swt in de Koran:

Surat Al-Rahmaan, Aya 14/15:

14: Hij(Allah) heeft de mens geschapen uit harde klei, (die vervolgens) als gebakken klei (werd).15 : En HIJ (Allah) heeft de djinn uit een rookloze vlam van vuur geschapen.

Tot slot, de mens en djin zijn geschapen om Allah swt te aanbidden zoals Allah swt dat in de Koran aangeeft:

Surat :  Al-Dhariyat Aya : 56 en 57

En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen. Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij MIJ voeden.